Apmaksas noteikumi

Rēķinam par atpūtas kompleksā "Losbergi – art & wedding resort" pakalpojuma izmantošanu ir jābūt apmaksātam pirms iebraukuma vai iebraukuma bridī.

Ja klients neapmaksā̄ atpūtas kompleksā "Losbergi – art & wedding resort" pakalpojumus līdz iepriekš minētajam laikam, SIA “Losbergi” ir tiesības iekasēt summu pilnā apjomā par uzturēšanos viesnīcā un sniegtajiem papildpakalpojumiem no klienta norādītās kredītkartes.

Papildpakalpojumi netiek automātiski iekļauti uzturēšanās maksā, bet tiek apmaksāti atsevišķi pirms vai klienta izbraukšanas brīdī no atpūtas kompleksa "Losbergi – art & wedding resort"

Viesis var iemaksāt drošības naudu papildpakalpojumu apmaksas rēķinā.

Apmaksa par uzturēšanos atpūtas kompleksā "Losbergi – art & wedding resort" un papildpakalpojumiem notiek pēc cenrāža, kuru apstiprina SIA “Losbergi”.