Rezervācijas atcelšana

Garantētu rezervāciju iespējams atcelt, sūtot rakstiski pieprasījumu rezervācijas anulācijai uz e-pastu info@losbergi.lv.

Rezervāciju var atcelt līdz 72 stundām pirms plānotā iebraukšanas datuma (vismaz 3 kalendārās dienas iepriekš). Šajā gadījumā tiks ieturēts tikai rezervācijas drošības depozīts 25% apmērā.

Par rezervācijas atcelšanu, kas ir veikta vēlāk nekā 72 stundas pirms iebraukšanas datuma (mazāk kā 3 kalendārās dienas iepriekš), tiek ieturēta pilna apmaksas summa 100% apmērā.

Ārkārtējā situācijā SIA “Losbergi” ir tiesības atcelt rezervāciju objektīva iemesla dēļ, piemēram:

  • nepārvarama vara vai citi apstākļi, par kuriem SIA “Losbergi” neuzņemas nekādu atbildību un kuri kavē pakalpojumu sniegšanu;
  • rezervācijas brīdī bija sniegta maldinoša vai nepatiesa informācija, kura attiecas uz tādiem svarīgiem faktiem, kā nepatiesi personas vai tās kredītkartes dati.

Par pamatotu rezervācijas atcelšanu no atpūtas kompleksa puses viesim nav tiesību uz zaudējumu kompensāciju.