Projekti

SIA Losbergi ir veiksmīgi īstenojis LEADER projektu ”AER tehnoloģiju ieviešana un tūrisma aktivitāšu dažādošana atpūtas kompleksā Losbergi”, nr. 23-06-AL30-A019.2101-000016.
losbergi
SIA Losbergi ir noslēdzis 08.07.2022. līgumu Nr.SKV-TL-2022/25 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
losbergi
SIA Losbergi ir veiksmīgi īstenojis LEADER projektu "TŪRISMA OBJEKTU "KARAĻAVOTI" UN "INCĒNU PILSKALNS" VIESU NAMA “LOSBERGI - ZUDUŠIE KALNI” IZVEIDE", nr. 20-06-AL30-A019.2101-000004.
losbergi projekti